Instalacje systemów ochrony antykorozyjnej

Oferujemy kompleksowe usługi w zakresie montażu, kontroli, sprawdzenia systemu ochrony katodowej:

 • Specjalistyczne pomiary metodą bezinwazyjną ACVG wraz z kompleksową diagnostyką i oceną stanu technicznego rurociągu, badanie położenia i posadowienia głębokości konstrukcji metalowej.
 • Pomiary i ocena zagrożenia korozyjnego spowodowanego odziaływaniem prądów błądzących (metoda korelacyjna), wyznaczenie oddziaływania (anodowego/katodowego) linii kolejowych i tramwajowych.
 • Pomiary i ocena zagrożenia rurociągów powodowanego przez prądy przemienne w rejonach linii elektroenergetycznych wysokiego napięcia,
 • Kompleksowa ocena stanu zabezpieczenia przeciwkorozyjnego, określenie jakości powłok izolacyjnych, stopnia zagrożenia korozją oraz skuteczności ochrony katodowej,
 • Dobór optymalnych sposobów ochrony przeciwkorozyjnej, dla konstrukcji nowych i eksploatowanych.
 • Projektowanie instalacji systemów ochrony przeciwkorozyjnej.
 • Montaż i rozruch anod galwanicznych (protektorów).
 • Wykonanie i testowanie przyłączy kablowych do konstrukcji chronionych metodą łukowego lutowanie twardego Pin - Brazing.
 • Układanie i sprawdzenie kabli prądowych oraz przewodów pomiarowych.
 • Instalowanie i testowanie elektrod odniesienia do pracy ciągłej oraz innych elementów pomiarowych.
 • Montaż i rozruch stacji ochrony katodowej.
 • Montaż i rozruch stacji drenażu polaryzowanego.
 • Montaż słupków kontrolno-pomiarowych.
 • Okresowe pomiary potencjałów, kontrola parametrów pracy systemów ochrony katodowej.
 • Naprawy i wymiany elementów systemów ochrony katodowej.
 • Pomiary rezystywności gruntu metodą Wenera. określenie agresywności gruntu na badaną konstrukcję.
 • Pomiary odbiorowe, wyznaczenie jednostkowej rezystancji przejścia izolacji, sprawdzenie poprawnego odizolowania rury ochronnej od przewodowej.
 • Doradztwo w zakresie doboru optymalnych rozwiązań.