Instalacje elektryczne

Oferujemy usługi w zakresie pomiarów, remontów i wykonywania instalacji elektrycznych w stacjach redukcyjno-pomiarowych, budynkach mieszkalnych i przemysłowych.

Wykonujemy pomiary:

  • Stanu izolacji urządzeń elektroenergetycznych,
  • Zabezpieczeń przeciwprądowych,
  • Skuteczności wyłączeń różnicowoprądowych,
  • Instalacji odgromowej.
  • Zajmujemy się również kompleksowymi remontami, konserwacją i wykonawstwem instalacji elektrycznych. Są to:

  • Instalacje odgromowe w stacjach redukcyjno-pomiarowych,
  • Instalacje elektryczne,
  • Aparatury kontrolno-pomiarowe,
  • Systemy sterownicze do urządzeń elektroenergetycznych.